Mød Christine
Christine Sidenius

Politiske Prioriteringer i Parlamentet

  • Bliver jeg valgt til Europa parlamentet for SF, vil jeg arbejde på følgende 4 områder
  • social- og arbejdsmarkedspolitik, særligt i relation til arbejdsmiljø, beskæftigelses- og integrationspolitik og beskyttelse af arbejdstagerrettigheder på europæisk plan samt ligestilling
  • retspolitik, i særdeleshed anti-diskrimination, beskyttelse af minoriteter, asyl- og indvandringspolitik, terrorlovgivning og strafferetslige minimumsregler på europæisk niveau
  • kulturpolitik, særligt i relation til intellektuelle ophavsrettigheder, og sikring af kulturel mangfoldighed, eksempelvis i elektroniske og trykte medier
  • klima- og udviklingspolitik, særligt i relation til hinanden - hvad gør klimaforandringerne ved mulighederne for at skabe bæredygtig udvikling i tredjeverdenslande